Ohrid Pearls 2022 in Suprime Baby BIS

OHRID Pearls 2022
Macedonia

JOKER LONG STEP
Double Trouble Ast

4 x BABY BOB
1 x BABY BIS3
2 x BABY BIS1
& SUPRIME BABY BIS

Joker Long Step Double Trouble Ast – BABY BIS 1

Joker Long Step Double Trouble Ast – BABY BIS 3

Joker in handler EVA BRELIH v BIS ringu.